Behörig ingenjör brandlarm

SBF 1007:5 Behörig ingenjör brandlarm

BIAB Lås & Larm har certifierade ingenjör för brandlarm, detta är ett krav från SBSC (Svensk Brand & Säkerhetscertifiering) för att få installera brandlarm och kunna utfärda anläggarintyg. Att kunna leverera rätt typ av larmsystem och lösning kräver att man har rätt utbildning och kompetens!