Behörig ingenjör kamerabevakning

SSF 1069 Behörig ingenjör Kamerabevakning konstruktion.

BIAB Lås & Larm har certifierade ingenjörer för Kamerabevaknings konstruktion, detta är idag ett krav från SBSC för att få installera Kamerabevaknings anläggningar och kunna utfärda anläggarintyg. Att kunna leverera rätt typ av Kamerabevaknings system och lösning kräver att man har rätt utbildning och rätt kompetens.