Certifierad anläggarfirma inbrottslarm

BIAB Lås & Larm är certifierad anläggarfirma i larmklass III. 

Detta är ett branchkrav för att projektera, installera, driftsätta, underhålla, konsultera och förvara kunders anläggningsdokumentation. (SBSC) Svensk  Brand & Säkerhetscertifiering regler om anläggarfirma i klass III.