ISO 14001

Som en del i vårt miljöarbete är vi självklart också miljöcertifierade enligt ISO 14001. 

Alla ska vi vara rädda om vår miljö och ta hand om det vi har fått att förvalta till kommande generationer, detta är ett ”levande” system som alltid kan förbättras när både människan och system förbättras. Som kund/partner till oss ska Ni veta att vi sätter vårt miljöarbete i fokus.