Integrerade system

Integrerade säkerhetssystem

Vi vet hur man bygger integrerade system!

Fördelarna med integrerade system

Det finns många bra anledningar till att integrera olika säkerhetssystem till ett överordnat system. Vårt motto har alltid varit – Integrera inte för integrationens skull! Den vanligaste formen av integration är att koppla samman Inbrottslarm, Passerkontroll och kameror i samma mjukvara eller system. Några av fördelarna är följande: Samma tid i alla system ger en bättre spårbarhet och tydligare avläsning av anläggningarnas loggar och rapporter. Integrationen ger också möjlighet till att kunna till / frånkoppla inbrottslarmet via kortläsarna i fastigheten. Starta kamerainspelning vid en specifik händelse. Men framförallt får vi ett enda programgränssnitt att hantera våra säkerhetssystem. Vilket minimerar kostnader för utbildning, hantering och att försöka reda ut vad som faktiskt har hänt i dom olika systemen vid en incident!

Nyckelfunktioner med integrerade system

Maximera säkerheten

Ett integrerat säkerhetssystem kan utan gränssnitt koppla ihop samverkande teknologier genom att använda en öppen arkitektur. Den integrerade plattformen erbjuder avancerad passerkontroll, larmövervakning, kameraövervakning med inspelning, inbrottslarm, spårning av inventarier, integrerad informationssäkerhet, produktion av ID och företagskort, besökshantering, samt många andra administrativa funktioner. Separata aplikationsmoduler kan fungera som fristående system eller användas i valfri kombination utan gränssnitt i en helt integrerad lösning.

Ökad flexibilitet och kompatibilitet

Filosofin bakom öppen arkitektur har konstruerats helt efter de standarder som används inom data- och säkerhetsindustrin. Det innebär att systemet ger stöd för produkter som finns i lager hos många leverantörer. Exempelvis operativsystemet Microsoft Windows Server 2008/Win7, databasplattform som Microsoft SQL Server och Oracle Server, användarregister som MS Active Directory och LDAP, rapportgeneratorn Crystal Reports™ och administrativa system för systembackup och feltoleranser. systemet kan utbyta information med valfritt ODCB-system (personalregister, flextids- och ERP- system). Det ger också stöd för de flesta drivenheters kommunikationsprotokoll, inklusive kortskrivare/kodare, anslutningsenheter för nätverk  och kortläsare med Wiegand, prox, streckkoder, smart card och biometriska läsare.

Leverantörer

Vill du veta mer om integrerade system?

Tveka inte att kontakta oss! Vi finns här för att besvara alla dina frågor angående våra integrerade system. Ring oss på 08-578 980 00 eller mejla till offert@biablarm.se.

Du kan även skicka en offertförfrågan.