Stockholms stads parkering väljer BIAB Larm som partner för säkerhet STADS PARKERING

Biab Larm tecknar ramavtal med Stockholm Stads Parkeringar som omfattar installation, service och support gällande säkerhetsteknik. Avtalsperioden sträcker sig över 2 år med en option på ytterligare 2 år.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar